Klikněte pro více produktů.
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost Aizoon Service, s.r.o. a Nakladatelství SUN s.r.o. jako společní provozovatelé projektu Linka451 se zavazují respektovat a ochraňovat Vaše soukromí (dále jen provozovatelé). Provozovatelé chrání vaše osobní údaje a postupují v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Zabezpečení osobních údajů

Provozovatelé jsou zavázáni k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při objednávání knih nebo služeb sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a našimi společnostmi. Provozovatelé neprodají ani žádným způsobem nepronajmou vaše osobní údaje nikomu jinému. Pokud nebudeme mít váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, nebudeme sdílet vaše osobní data, která nám poskytnete online.

Kde jsou vyžadovány osobní údaje

Linka451 na svých stránkách zveřejňuje informace nejen o produktech a službách, které nabízí, ale i informace o kontaktech na provozovatele, základní údaje o provozovatelích a další informace. Veškeré tyto informace jsou dostupné, aniž bychom po návštěvnících stránek vyžadovali jakékoliv osobní údaje. Výjimku tvoří vstup do obchodního systému (e-shopu), který je přístupný pouze těm návštěvníkům stránek, kteří jsou zaregistrováni. V tomto případě je po návštěvnících při vstupu do e-shopu vyžadováno zadání přístupových údajů, na základě kterých se ověřuje jejich identita a povoluje vstup. Data jsou shromažďována na dobu nejméně 5-ti let, vždy však do doby než zákazník sám požádá emailem o vymazání svých dat z naší databáze. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro registraci a nákup zboží. Pokud si přejete svá data smazat, pošlete prosím email na info@linka451.cz. Smazáním dat se zruší Váš uživatelský účet a Vaše registrace.

Údaje, které shromažďujeme

Provozovatelé provozují stránky, na kterých můžete objednávat produkty nebo služby, zadávat požadavky a registrovat se pro zasílání materiálů. Osobními údaji, které jsou shromažďovány na těchto stránkách, jsou fakturační informace, dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení, emailová adresa a obchodní transakce.

Provozovatelé používají ve vztahu k návštěvníkům webových stránek Linka451 technologii personalizovaného retargetingu RTB.

Přístup k osobním údajům

Provozovatelé pro vás připravili možnost vaše osobní údaje kdykoli kontrolovat a aktualizovat v záložce uživatelský profil. Prohlížet a editovat osobní údaje, které jste nám již poskytli. Sdělit nám, zda chcete získávat informace o našich produktech nebo službách. Poskytneme vám také možnost oznámit nám, že si nepřejete dostávat od nás nevyžádané materiály pro přímý marketing a uděláme vše, abychom takové žádosti respektovali.

Proč tyto údaje shromažďujeme

Provozovatelé budou shromažďovat a používat vaše osobní údaje pouze s vaším vědomím a souhlasem, a to pro objednávání, případně následné používání produktů a služeb. Můžeme používat vaše údaje pro účely související s poskytováním služeb vaší osobě, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy, poskytování služeb a produktů, případně informací, které žádáte či odpovědí na vaše stížnosti nebo dotazy.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Provozovatelé získávají váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společností a jejich dalším zpracováním registrací na stránkách Linka451. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat vás jako našeho zákazníka.

GDPR

Ochrana osobních údajů GDPR

Osobní údaje, které jste nám poskytli a poskytujete za účely níže uvedenými, zpracovává Nakladatelství SUN s.r.o, Lukavecká 1732, Praha 9,193 00, IČO: 27253856, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 107900. (dále jen SUN)

S osobními údaji nakládáme dle právních předpisů tak, aby nedošlo k jejich zneužití.

Některé z vámi poskytovaných údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení E.P. a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Zpracování těchto, vámi poskytnutých údajů, je součástí naší společné obchodní činnosti a bez těchto údajů a jejich zpracování bychom si vzájemně nemohli poskytovat služby a uzavírat smluvní vztahy a tyto plnit.

Zavazujeme se, že s vašimi osobními údaji budeme zacházet a nakládat v souladu s právními předpisy České republiky. Budou zpracovány způsobem, který neodporuje zákonu, dobrým mravům a ani jiným obecně závazným právním předpisům. Databázi těchto údajů budeme chránit před zneužitím, poškozením, zničením či ztrátou. Považujeme ji za důvěrnou.

Okruhy příjemců

Osobní údaje považujeme za důvěrné a v nezbytném rozsahu mohou být poskytnuty a předány třetím osobám.

Provozovalel platformy projektu Linka451:
- Aizoon Service, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Grafická 950/22, PSČ 15000, IČO: 24750930

Doručovatelské společnosti (výběr):
- Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO: 47114983
- Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 251 01, IČO: 61329266
- BOOKTRANS, s.r.o., Smetanovo náměstí 222/8, 70200, Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 26879981
- Geis Parcel CZ s.r.o. Balíková přeprava, Geis Point Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany IČO: 63077051
- Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306

Orgány státní správy:
- daňové úřady, zdravotní pojišťovny, sociální pojišťovny, právníci, soudy, soudní exekutoři a podobně

Menu

Nastavení

Klikněte pro více produktů.
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Vytvořte si účet na uložení oblíbených položek.

Přihlásit se

Pro použití Seznamu přání vytvořte účet

Přihlásit se